Informatie m.b.t. het Coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Wij willen jullie middels deze pagina informeren over de aanpak van Cine Sneek.

Cine Sneek volgt de richtlijnen en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en onze brancheverenigingen met betrekking tot het coronavirus.

Preventiemaatregelen
We nemen preventieve maatregelen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken.

  • Er zijn in elke zaal een ruim aantal stoelen geblokkeerd voor verkoop zodat iedereen ruim plaats heeft en afstand kan houden van anderen.
  • Pauzes worden met maar 1 zaal tegelijk gemaakt, het pauzemoment kan daardoor op een iets minder mooi moment vallen.
  • Bij sommige (korte) voorstellingen kan de pauze komen te vervallen.
  • Wij willen u verzoeken om te pinnen bij de kassa en bij de bar om overdracht via contant geld te voorkomen. 
  • Er zijn extra en intensievere schoonmaakrondes gedurende onze openingstijden.

Verder geldt het algemene advies
• Was regelmatig je handen!
• Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog, niet in je handen.
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Mocht je vragen hebben rondom het coronavirus (COVID-19), dan kun je terecht op de website van het RIVM. Op deze website staan alle vragen en antwoorden over het virus. Het landelijke telefoonnummer voor vragen over het coronavirus is 0800-1351.