Deze privacy statement geldt voor alle media-uitingen op onze website, Facebook pagina, Twitter of andere wijzen van digitale of andersoortige uitingen waarbij u contact kunt leggen met ons bedrijf en wij eventueel persoonsgegevens kunnen verlangen of verkrijgen.

CineSneek ( rechtspersoon, CineSneek c.v.) zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien u gebruik maakt om via de website of per mail contact met ons op te nemen voor bijvoorbeeld een reservering of u geeft zich op voor een nieuwsbrief,kunnen we uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren, alsmede om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien u zich opgeeft voor een nieuwsbrief of u geeft aan dat u onze agenda per mail wilt ontvangen, is het altijd mogelijk om u hiervoor middels een verzoek per mail af te melden. Al uw gegevens zullen dan worden verwijderd uit ons systeem.
Personen onder de 16 jaar kunnen zich uitsluitend opgeven voor een nieuwsbrief indien de ouders/verzorgers of de wettelijke vertegenwoordiger hiermee instemt.

Persoonsgegevens zullen , behoudens van rechtswege, nooit aan derden worden verstrekt.

CineSneek kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

CineSneek maakt geen gebruik van direct marketing. U ontvangt van ons bijvoorbeeld geen reclame mail zonder dat u aangeeft dit te willen ontvangen.